Studia II stopnia Kraków

Wybierasz się studia drugiego stopnia? Akademia Ignatianum w Krakowie zaprasza! Jesteśmy wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Oferujemy bogatą ofertę edukacyjną. Rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum odbywa się na kierunek, a nie na zakres kształcenia. Oferta na studia drugiego stopnia obejmuje takie kierunki jak: Filozofia, Filologia Angielska, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Arteterapia, Administracja i Polityka Publiczna. Zapraszamy na studia w roku akademickim 2022/2023.