Jakościowe worki z włókniny poliimid
worki filtracyjne z poliimidu

W ofercie zakładu produkcyjnego ETCeco, ważne miejsce zajmują też worki filtracyjne z poliimidu, czyli tworzywa syntetycznego, odpornego na działanie wody i szkodliwych olejów. Szeroko rozumiane odpylanie przemysłowe to główny obszar, gdzie omawiany typ filtrów znajduje najczęstsze zastosowanie, kadra ekspertów z wymienionego przedsiębiorstwa, doradza przy wyborze rozwiązań, o właściwościach fizykochemicznych, najbardziej zbliżonych do naszych preferencji i potrzeb. Jakościowe worki filtracyjne z poliimidu, wybierane są często przez podmioty gospodarcze z sektora odlewniczego, cementowego czy energetycznego, proces produkcji takich filtrów, jest stale udoskonalany. Dystrybucja certyfikowanych filtrów klimatyzacyjnych i ceramicznych, też zalicza się do tej propozycji.