Jak działa pompa rotacyjna?

Pompa rotacyjna to samozasysająca, bezzaworowa pompa wyporowa. W tłokach powstaje próżnia, dzieję się to pod wpływem równomiernego obrotu pary w tłokach po stronie ssania, określonej przez kierunek obrotu napędu. Wskutek tego ciecz jest zaciągana dalej do komory pompy. Pod wpływem ruchu obracania się medium tłoczone przez tłoki rotacyjne przedostaje się przy ścianie pompy do kolejnego obszaru. Podczas jednego obrotu napędu – zależnie od rodzaju tłoków rotacyjnych – wypierane jest maks. sześć napełnień komory. Podczas zatrzymania ruchu tłoków pompa rotacyjna niemal całkowicie się doszczelnia uniemożliwiając powrót