Różnice pomiędzy mikrofazą, mikrofibrą i mikrowłóknem.
brak zdjęcia

Świat tkanin kryje wiele niespodzianek i ma wielu przedstawicieli o niezwykle wszechstronnych zastosowaniach, z których większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy. Jednym z najciekawszych typów tkanin jest tak zwane mikrowłókno. Nazwa nie brzmi znajomo, jednak materiały wykonane z mikrowłókna są popularne i często spotykane nawet w życiu codziennym. Warto tu nadmienić, że w codziennym języku istnieje pewna niezgoda co do nazwy. Używa się bowiem określeń "mikrowłókno", "mikrofibra" i "mikrofaza", tak, jak gdyby były to trzy nazwy dla trzech różnic typów tkanin. Jest to jednak błąd, który wynika stąd, że każda z tych trzech nazw odwołuje się do innego języka i jest kalką (za wyjątkiem polskiego "mikrowłókna" oczywiście)! Zarówno mikrofibra jak i mikrofaza oznaczają dokładnie do samo, czyli mikrowłókno, tylko drugi człon nazwy - włókno - jest wyprowadzany z innego języka, odpowiednio z angielskiego i z niemieckiego. Czasami można spotkać się z opinią, że to naprawdę trzy różne rodzaje tkanin, ale prawda jest zupełnie odmienna.